Disclaimer Jennen Financieel- en Belastingadvies

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website

Inhoud van de website en verwijzingen

De door Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. en de aan haar gelieerde partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, ondanks dat Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. zich inspant voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website, kan Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. voor de juistheid en volledigheid daarvan op geen enkele wijze instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief van aard.

Aan de inhoud van de website kunnen in zijn geheel geen rechten worden ontleend. Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. en de overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van website(s) die niet door Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Jennen Financieel en Belastingadvies B.V.

Keuze en gebruik informatie

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die u hier aantreft.

Wijzigen inhoud en verwijzingen

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. streeft naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de website.

Verder garandeert Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. niet dat naar haar gestuurde e- mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. heeft het recht de inhoud van en de verwijzingen op deze website op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. of van de met haar samenwerkende partners.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.

Afnemer /gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer/gebruiker is verplicht aanwijzingen van Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op de website van Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Hyperlinks

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Cookies

Op de website van Jennen Financieel en Belastingadvies B.V. kan gebruik gemaakt worden van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.